สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 45

สัปดาห์นี้ 105

เดือนนี้ 193

ทั้งหมด 2137

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

- การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 

- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- การรับชำระภาษีป้าย

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

- การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

- การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 

 

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การขออนุญาตประกอบการขนสิ่งปฏิกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู Rights Reserved.