สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 2

สัปดาห์นี้ 8

เดือนนี้ 56

ทั้งหมด 1737

Currently are 32 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

สพรรณ

นางสาวสุพรรณี  อันทรินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

 
 

จกวาล

 นายจักวาล  ยุตสธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

 
 

เทวน

พันจ่าเอกเทวิน  พันธ์ุงาม

หัวหน้าสำนักปลัด

 

ไพโรจน

พันจ่าเอกไพโรจน์  โยชน์ด้วง

นักจัดการงานบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 

สำรวม
นางสำรวญ  บุญประกอบ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ยวนจต

นางสาวยวนจิตร  ปะโกสันตัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ณฐกฤตา

นางณัฐกฤตา  ขันชมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 แกว

นางสาวแก้ว  โยไทยหาญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

 

 zero

นางสาวสุภาพร  อุประวงษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 zero

นายสมัย  โพธิ์เงิน

พนักงานขับรถยนต์

 zero

นายอำนาจ  ชัยบัว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 zero

นายณัฐพล  แสนมี

พนักงานดับเพลิง

 zero

นางพิน  คุ้มไพฑูรย์

คนงาน

 zero

นางสาวสุภาวดี  รุดโถ

ภารโรง

 
     
Copyright © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู Rights Reserved.