สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 5

เมื่อวานนี้ 0

สัปดาห์นี้ 5

เดือนนี้ 54

ทั้งหมด 1815

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

โครงสร้างและขบวนการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู เป็น  อบต.ขนาด

กลางพิเศษ    ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  แต่  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  โดยแยกโครงสร้างของส่วนราชการ  ออกดังนี้

        โครงสร้างของสำนักปลัด

-          งานบริหารงานทั่วไป

-          งานนโยบายและแผน

-          งานกฎหมายและคดี

-          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       โครงสร้างกองคลัง

-          ฝ่ายการเงินและบัญชี

-          ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-          ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

       โครงสร้างกองช่าง

-          ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

-          ฝ่ายโยธา

-          ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

-          ฝ่ายผังเมือง

       โครงสร้างส่วนสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

-          งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-          งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

-          งานรักษาความสะอาด

-          งานบริการสาธารณสุข

-          งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

       โครงสร้างส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนะธรรม

-          งานบริการศึกษา

-          งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนะธรรม

-          งานกิจการโรงเรือน

       โครงสร้างส่วนสวัสดิ์การสังคม

-          งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-          งานสังคมสงเคราะห์

-          งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

Copyright © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู Rights Reserved.